Algemene reserve

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2022 12.347.628
Rekeningsaldo 2021 toevoegen (besluitvorming 5 juli 2022) 1.753.274
hiervan € 498.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2022
Mutaties najaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid -98.000
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo -272.481
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) -65.200
P1: Volkshuisvestingstaken -9.000
P1: Structuurversterking kernen -64.935
P1: Kattenberg/Höfkes -70.000
P2: Leader -141.407
P2: Regiodeal -303.492
-1.024.515
Mutaties voorjaarsnota 2022
P1: Leader 15.674
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) -1.620
P2: Naoberfonds -97.151
P2: Regiodeal -28.344
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget -498.000
-609.441
-1.633.956
Saldo voorjaarsnota 2022 -1.573.000
Verwachte stand 31 december 2022 10.893.946