Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Wijzingen kleiner dan € 10.000

Nummer Omschrijving Krediet 2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1 Ruimte
P1.0006 ODA, advies, vergungunning, ruimte budget -2.136
P1.2210 Krediet openbare verlichting 2026 47.000
P1.2210 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
P1.5520 Bijstelling huren en pachten -285 -285 -285 -285 -285
P1.5520 Schrobmachine Duomatic Endurer 60 Eurohal, uit bestaand budget 16.500
P1.5520 Sportvelden, SV Bredevoort budget uit 2021 7.500
P1.5520 Zwembad 't Blauwe meer blauw alg onderzoek 2.200
P1.5520 Zwembad 't Blauwe meer, onderzoekskosten 5.000
P1.5570 Bijstelling huren en pachten 7.763 7.751 7.806 7.806 7.806
P1.5570 Biodiversiteitsplan resant saldo 2021 -131
P1.5570 Landschapregeling 2019-2022 restant saldo 2021 6.629
P1.7720 Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet 80.000
P1.7720 Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022 2.994
P1.7740 Budget bestrijding van de gevolgen van droogte 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800
P1.7750 Bijstelling huren en pachten -3 -3 -3 -3 -3
Totaal Programma 1 Ruimte 41.331 19.263 19.318 19.318 19.318
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Regio Achterhoek 885 885 885 885 885
P2.1110 Extra budget schouw en herstel bluswatervoorzieningen 6.000
P2.1120 Dierenasiel, indexering DVO Dier Centrum Achterhoek, achterhoekse gemeenten 765 765 765 765 765
P2.4430 Peuteropvang, verrruiming kleinschaligheidssubsidie 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
P2.5530 Budgetsubsidie Koppelkerk wel indexatie 280 280 280 280 280
P2.5550 Onderzoek onteigeningen Joodse bezittingen 8.151
P2.5560 Lokale omroep aanpassing subsidie bedrag 16 16 16 16 16
P2.5560 Subsidie uitleenposten ivm hernieuwde samenwerking 1.100
P2.6610 Brede Impuls Combinatie functionaris restant budget 2021 Plan Talent 6.130
P2.6610 Extra budget obv nieuwe begroting expertisetafel 662 662 662 662 662
P2.6610 Implementatiekosten inburgering 2.184
P2.6610 Sociale Raad, budget ophogen ivm indexatie presentiegelden 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
P2.6630 Budget Humanitas structureel te laag 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545
P2.6630 BUIG Laborijn 3.740
P2.6630 Lagere bijdrage Laborijn -4.544
P2.6682 Extra budget obv nieuwe begroting jeugdbeschermingstafel 669 669 669 669 669
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 33.783 11.022 11.022 11.022 11.022
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0010 Accountantskosten, bijramen budget ivm sisa-regelingen 5.000
P3.0020 Verkiezingen 9.301
P3.0030 Afronding 190 -101 -256 95 95
P3.0030 Bijstelling huren en pachten -2.672 -672 -672 -672 -672
P3.0030 Groot Deunk, restant 2021 -414
P3.0041 Overkapping gemeentewerf 30.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
P3.0045 Terugdraaien bezuiniging personeelslasten 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250
P3.0047 Ruimte budget functionaris gegevensbesch. -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
P3.0050 Rente personeelshypotheek lager ivm veel algehele aflossingen 5.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 23.155 5.977 5.822 6.173 6.173
Totaal bijstellingen kleiner dan € 10.000 98.269 36.262 36.162 36.513 36.513