Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Per publiekrechtelijke regeling is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Om te beoordelen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0.

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Beggelderdijk 2021 bijstelling krediet 195.000 7.800 7.800 7.800 7.800
Beggelderveldweg/Beggelderijk/Stulendreier 2021 eindafrekening 15.000 600 600 600 600
Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat 10.000 400 400 400 400
Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat -10.000 0 0 0
Lichtenvoordsestraatweg bijstelling krediet 67.724 0 2.700 2.700 2.700
Magnoliaplein van 2024 naar 2026 -60.000
Magnoliaplein van 2024 naar 2026 60.000
Openbare verlichting, extra energiekosten 9.500 9.500 9.500 9.500
Reehorsterlaan 2021 7.500
Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 -335.700
Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 330.103
P1.3330 Weekmarkt Dinxperlo, energielasten hoger 4.680 4.680 4.680 4.680
P1.3340 Bedrijfscontacten ruimte budget -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Subsidie vrijval -250 -250 -250 -250
P1.5520 Axent bestek groene sportvelden 1.926 1.926 1.926 1.926
Het Blauwe Meer onderzoekskosten restant uit 2020 5.357
Het Blauwe meer, indexering komt lager uit dan begroot -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
SV Bredevoort renovatie veld 7.500
Walfort, indexering komt lager uit dan begroot -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
P1.5570 Axent bestek openbaar groen 1.567 1.567 1.567 1.567
Axent bestek Speelvoorzieningen -3.493 -3.493 -3.493 -3.493
Project lanschapsregeling 2019-2022, restant budget uit 2020 tlv saldo 7.367
P1.7740 Restant budget VOS Ringweg voorgaande jaren 2021 laatste jaar 8.233
P1.8810 Kredieten ruimtelijke ordening laatste jaar 2.597
P1.8830 Ruimte op WABO budget -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
34.284 15.930 15.930 15.930
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Raad, extra kosten oude/nieuwe raad 909 3.409 909 909
Raad, extra pagina Aalten actueel 1.700 2.500 2.500 2.500
Raad, extra studie kosten oude/nieuwe raad 0 7.206 0 0
P2.1120 Bommen oderzoek structureel budget 3.000 3.000 3.000 3.000
Diercentrum nieuw DVO 3.250 3.250 3.250 3.250
P2.4420 Aankoop Stationsplein, Landbouwstraat 1 1
Aankoop Triangel Laag Dalweg 18 1
Meerkosten beveiliging schoolgebouwen 4.800 4.800 4.800 4.800
P2.4430 NME, obv nieuwe afspraken -227
P2.5510 Samenwerking sport, budget structureel niet benodigd -1.031 -1.031 -1.031 -1.031
P2.5530 Budget podiumkunsten niet meer benodigd -1.672 -1.672 -1.672 -1.672
P2.5550 SIM subsidie Teunismolen uit 2020 -3.997
P2.6610 Brede impluls, restant budget 2020 plan talent 3.053
P2.6630 Werkbudget Sociaal Domein 1.000 1.000 1.000 1.000
P2.6666 WMO medisch advies 7.880 5.840 5.840 5.840
P2.6671 Info vroegsignalering schulden 9.000 9.000 9.000 9.000
27.665 37.302 27.596 27.596
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0030 Locatie, Groot Deunkweg budget uit 2020 tlv saldo 8.078
P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente 1.853
P3.0040 Burgerpanel, minder enquetes ivm Corona -4.000
Facilitair, minder uitgaven kantoorbenodigdheden -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Facilitair, vrijval kosten fotokopieen -3.253 -3.253 -3.253 -3.253
Gemeentewerf voorschot RVO subsdie zonnepanelen -5.599 -5.599 -5.599 -5.599
Kapitaallasten materieel 31.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Stijging paginaprijs AaltenActueel 8.000
P3.0042 ICT opbrengst verkoop Ipad's -1.100
ICT printers collectiviteitsvoordeel -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
ICT, nieuwe versie Kofax 5.088
ICT, O-prognose gebouwenbeheer 6.080
P3.0047 Facilitair, geen soep in verband met gezondheid -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Facilitair, interne kerstversiering schrappen -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
-4.353 -28.352 -28.352 -28.352
Totaal kleine mutaties 57.596 24.880 15.174 15.174