Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (pfh) is. Deze zijn als volgt afgekort:

AS mr. A.B. Stapelkamp
HL A.J. te Lindert
JW J.C. Wikkerink
MV M.J. Veldhuizen
TK T.M.M. Kok