Algemene Reserve

     

Saldo 1 januari 2021 12.832.746
Rekeningsaldo 2020 toevoegen (besluitvorming 13 juli 2021) 420.864
hiervan € 176.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2021
Mutaties najaarsnota 2020
P1: Structuurversterking kernen -449.220
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo -293.000
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken -9.000
P2: Leader -162.760
P2: Regiodeal -442.383
P2: Naoberfonds -95.000
-1.451.363
Mutaties voorjaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid -98.000
P1: Leader -28.410
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018 -68.088
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken -740
P1: Structuurversterking kernen 82.285
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde -230.000
P2: Naoberfonds -11.906
P2: Regiodeal -17.286
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget -176.000
-548.145
Mutaties najaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid 98.000
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo 272.481
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018 65.200
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken 9.000
P1: Structuurversterking kernen 64.935
P1: Subsidie starterskavels -36.000
P1: Kattenberg/Höfkes 70.000
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde 2.250
P2: Leader 116.407
P2: Regiodeal 303.492
965.765
-1.033.743
Saldo 2021 na najaarsnota 1.750.193
Verwachte stand 31 december 2020 13.970.060
Mutaties 2022
Mutaties najaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid -98.000
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo -272.481
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018 -65.200
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken -9.000
P1: Structuurversterking kernen -64.935
P1: Kattenberg/Höfkes -70.000
P2: Leader -141.407
P2: Regiodeal -303.492
-1.024.515
-1.024.515
Saldo 2022 na najaarsnota 426.977
Verwachte stand 31 december 2022 13.372.522