Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

 

 

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Belastingen, OZB, WTS bijstelling -4.241
Kapitaallasten openbare verlichting lager ivm door schuiven vervanging verlichting -5.400
VRI onderhoud lager -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, algemeen 6.895
Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap -2.127
P1.3330 Weekmarkt Aalten, lager energie verbruik agv corona -3.500
Weekmarkt Aalten, lagere leges inkomsten agv corona 6.250
Weekmarkt Dinxperlo, lager verbruik agv corona -1.500
P1.3340 Bedrijfscontacten, minder contacten ivm corona vrijval budget -5.000
P1.5520 Sportaccommodaties, incidentele bijstelling diverse budgetten 9.206 96 96 96 96
P1.5570 Belasting Slingeplas 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Boomfeestdag, geen bijeenkomst geweest -414
Natuurwetgeving budget niet nodig -5.500
P1.7750 Belastingen, OZB, WTS bijstelling 511 236 442 442 442
P1.8821 Bouwgrondexploitatie algemeen 8.457
Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid 961
Bouwgrondexploitatie Groene Kamer 109
Bouwgrondexploitatie Haartsebos 3.056
Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten -6.066
Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase 8.487
Bouwgrondexploitatie Kraaienboom 6.501
Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern 1.122
Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof 9.436
Bouwgrondexploitatie 't Clooster 1.931
Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck 8.473
Totaal Programma 1 Ruimte 37.827 512 718 718 718
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 B&W reis en verblijfkosten minder uitgegeven agv corona -4.000
Geen eigen rekenkamer onderzoek -3.273
Internationale betrekking minder uitgegeven agv corona -5.000
Raad en commissies bijstelling -1.407
P2.1110 Brandweer garage, bijstelling raming 450
P2.1120 Handhaving budget niet nodig in 2021 -9.418
Minder politieacties -1.779
Secretarieleges, minder leges inkomsten als gevolg van Corona 6.000
P2.4420 Onderwijshuisvesting, diverse kleine bijstellingen 4.382 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
P2.4430 Kinderrraad, werkbudget 5.000 5.000 5.000 5.000
Onderwijs beleid, Transformatieplan A8 besparing vervallen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
P2.5530 Dodenherdenking, geen bijeenkomst geweest -1.658
P2.5540 Subsidie overige cultuur activiteiten door corona -7.000
P2.5550 Kerkje de Rietstap elektrakeuring 450
Reparatie carillon + elektrakeuring 3.500
P2.6610 Dementie budget Sensire elders verantwoord -4.000
Maatchappelijke begeleiding, indexering Sensire 3.000 3.000 3.000 3.000
P2.6660 Wmo hulpmiddelen geraamd opbrengsten worden niet gehaald 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -12.602 15.151 15.151 15.151 15.151
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Verkiezingen 5.390
P3.0030 Aan en verkopen gebouwen, geen structureel belasting budget -372 -377 -377 -377 -377
Gebouwen, energie leegstand pand Willlebrordstraat 9.000
Mutatie huren en pachten 3.188
P3.0040 Burgerparticipatie, panel minder enquetes ivm corona -7.500
Gemeentehuis Hofstraat 8, aaanpassing diverse kosten onder andere voorpui 4.200
Gemeentehuis Markt, verlichting instandhoudings subsdie -5.228 -3.136 -3.136 -3.136 -3.136
Huisvesting werf, oa kosten opening werf 2.000
Nieuwstraat 2, gedeelte voor buitendienst belastingen 99 100 100 100 100
Representatie, niet benut als gevolg van corona -2.000
Voormalig Gemeentehuis Dinxperlo, geen belasting meer -163 -165 -165 -165 -165
P3.0050 Dividend opbrengsten, lager dividend 1.201
Nieuwe berekening beheerkosten SVN 4.820 4.820 4.820 4.820 4.820
Rente, minder ontvangen en minder betaalde rente -6.589
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 8.046 1.242 1.242 1.242 1.242
33.271 16.905 17.111 17.111 17.111