Algemene Reserve

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2022 12.347.628
Rekeningsaldo 2021 toevoegen (besluitvorming 5 juli 2022) 1.753.274
hiervan € 498.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2022
Mutaties najaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid -98.000
P1: Centrumvisie Dinxperlo -272.481
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) -65.200
P1: Volkshuisvestingstaken -9.000
P1: Structuurversterking kernen -64.935
P1: Kattenberg/Höfkes -70.000
P2: Leader -141.407
P2: Regiodeal -303.492
-1.024.515
Mutaties voorjaarsnota 2022
P1: Leader 15.674
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) -1.620
P2: Naoberfonds -97.151
P2: Regiodeal -28.344
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget -498.000
-609.441
Mutaties najaarsnota 2022
P1: Kattenberg/Höfkes 35.000
P1: Centrumvisie Dinxperlo 175.000
P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties 600.000
P2: Naoberfonds, doorgeschoven naar 2023 86.491
P2: Regiodeal, doorgeschoven naar 2023 149.099
P2: Leader, doorgeschoven naar 2023 56.391
1.101.981
-531.975
Saldo najaarsnota 2022 402.000
Verwachte stand 31 december 2022 13.970.927
Mutaties primitieve begroting 2023
P1: Leader; periode 2023-2026 -483.500
P1: Bijdrage aan gemeenschapshuizen -250.000
P3: Versteviging Algemene Reserve 400.000
-333.500
Mutaties najaarsnota 2022
P1: Kattenberg/Höfkes -35.000
P1: Centrumvisie Dinxperlo -175.000
P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties -600.000
P2: Naoberfonds, doorgeschoven naar 2023 -86.491
P2: Regiodeal, doorgeschoven naar 2023 -149.099
P2: Leader, doorgeschoven naar 2023 -56.391
-1.101.981
-1.435.481
Saldo najaarsnota 2022 -572.000
Verwachte stand 31 december 2023 11.963.446
Mutaties besloten in primitieve begroting 2023
P3: Versteviging algemene reserve 500.000
Saldo najaarsnota 2022 -603.000
Verwachte stand 31 december 2024 11.860.446
Mutaties besloten in primitieve begroting 2023
P3: Versteviging algemene reserve 1.800.000
Saldo najaarsnota 2022 -984.000
Verwachte stand 31 december 2025 12.676.446
Saldo najaarsnota 2022 -2.664.000
Verwachte stand 31 december 2026 10.012.446