Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2021 Raming na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Algemene lokale heffingen -5.110 -5.241 -5.262 -5.217 -5.172 -5.122
Algemene uitkering -49.087 -49.502 -54.217 -54.727 -56.116 -51.427
Dividend -411 -412 -412 -412 -412 -412
Saldo financieringsfunctie 25 42 89 174 292 387
Totaal -54.583 -55.113 -59.802 -60.182 -61.408 -56.574
bedragen x € 1.000
Dividenden Werkelijk 2021 Raming na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Alliander -269 -269 -269 -269 -269 -269
BNG -35 -37 -37 -37 -37 -37
ROVA -107 -106 -106 -106 -106 -106
-411 -412 -412 -412 -412 -412