Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2020 Raming na wijziging 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025
Algemene lokale heffingen -5.177 -5.566 -5.667 -5.802 -5.802 -5.802
Algemene uitkering -46.143 -45.808 -46.559 -45.568 -45.164 -45.022
Dividend -473 -455 -412 -412 -412 -412
Saldo financieringsfunctie -200 -173 -133 -116 -99 -82
Totaal -51.993 -52.002 -52.771 -51.898 -51.477 -51.318
Dividenden Werkelijk 2020 Raming na wijziging 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025
Alliander -326 -269 -269 -269 -269 -269
ROVA -122 -149 -106 -106 -106 -106
BNG -25 -37 -37 -37 -37 -37
-473 -455 -412 -412 -412 -412