Overzicht inkomensoverdrachten

Overzicht inkomensoverdrachten

Werkelijk 2020 Raming na wijziging 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Baten
Budgetsubsidie -14 -13 -12 -12 -11 -10
Overig -51 -63 -65 -65 -65 -65
Verbonden partijen, Laborijn -4.589 -4.494 -4.769 -4.769 -4.843 -4.843
Verbonden partijen, Laborijn TOZO -3.952 0 0 0 0 0
Totaal Baten -8.606 -4.570 -4.846 -4.845 -4.919 -4.918
Lasten
Bewegingsonderwijs 22 36 37 37 37 37
Budgetsubsidie 2.569 2.871 2.474 2.483 2.488 2.469
Centrum Jeugd en Gezin 158 128 120 120 120 120
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 352 421 413 413 413 413
Fractievergoeding 13 15 15 15 15 15
Jeugdgezondheidszorg 266 282 292 292 292 292
Leerlingenvervoer 344 426 432 432 432 432
Monumenten 77 50 50 50 50 50
Naoberfonds 28 107 0 0 0 0
Organisatiesubsidie 330 415 297 297 297 297
Overig 339 451 181 173 197 197
Participatiebudget 23 10 10 10 10 10
Projectsubsidie 7 14 14 14 14 14
Sport, zwembad 377 470 386 386 386 386
Verbonden partijen, ECAL 139 145 145 145 145 145
Verbonden partijen, Euregio 11 35 8 8 8 8
Verbonden partijen, GGD 419 463 458 458 458 458
Verbonden partijen, Laborijn 12.357 12.964 13.149 13.286 13.332 13.488
Verbonden partijen, Laborijn TOZO 2.131 1.084 0 0 0 0
Verbonden partijen, ODA 577 462 460 460 460 460
Verbonden partijen, ROVA 1.530 1.548 1.570 1.570 1.570 1.570
Verbonden partijen, Regio Achterhoek 203 256 187 187 187 187
Verbonden partijen, SON 135 140 142 142 142 142
Verbonden partijen, VNOG 1.507 1.539 1.559 1.559 1.559 1.559
Wmo 346 403 434 434 434 434
Totaal Lasten 24.262 24.735 22.832 22.970 23.045 23.182
Eindtotaal 15.656 20.165 17.986 18.125 18.126 18.264