Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2018 Raming na wijziging 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Algemene lokale heffingen -4.436 -4.651 -4.730 -4.865 -5.000 -5.135
Algemene uitkering -24.726 -36.102 -36.868 -36.528 -36.528 -36.577
Uitkering deelfonds sociaal domein -15.958 -6.705 -6.658 -6.568 -6.460 -6.334
Dividend -529 -455 -525 -525 -525 -525
Saldo financieringsfunctie 54 71 85 83 83 82
Totaal exclusief sociaal domein -29.637 -41.137 -42.038 -41.835 -41.970 -42.155
Totaal inclusief sociaal domein -45.595 -47.842 -48.696 -48.403 -48.430 -48.489