Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2018 Raming na wijziging 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Algemene lokale heffingen -4.436 -4.651 -4.730 -4.865 -5.000 -5.135
Algemene uitkering -24.726 -36.102 -36.868 -36.528 -36.528 -36.577
Uitkering deelfonds sociaal domein -15.958 -6.705 -6.658 -6.568 -6.460 -6.334
Dividend -529 -455 -525 -525 -525 -525
Saldo financieringsfunctie 54 71 85 83 83 82
Totaal exclusief sociaal domein -29.637 -41.137 -42.038 -41.835 -41.970 -42.155
Totaal inclusief sociaal domein -45.595 -47.842 -48.696 -48.403 -48.430 -48.489