Overzicht inkomensoverdrachten

Overzicht inkomensoverdrachten

Bedragen x € 1.000
Werkelijk 2018 Raming na wijziging 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Baten
Budgetsubsidie -37 -14 -14 -13 -12 -12
Leerlingenvervoer -4 -5 0 0 0 0
Minima -51 -70 -8 -8 -8 -8
Overig -58 -61 -62 -124 -62 -62
Verbonden partijen, Laborijn aandeel BBZ -2 -2 -2 -2 -2 -2
Verbonden partijen, WWB -4.677 -4.441 -4.523 -4.665 -4.769 -4.843
-4.829 -4.593 -4.609 -4.812 -4.853 -4.927
Lasten
Algemeen Maatschappelijk Werk 0 43 0 0 0 0
Bewegingsonderwijs 79 78 79 79 79 79
Budgetsubsidie 2.567 2.552 2.509 2.491 2.472 2.472
Centrum Jeugd en Gezin 168 186 184 184 184 184
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 407 436 445 445 445 445
Exploitatiebijdrage 1 3 3 3 3 3
Fractievergoeding 11 14 14 14 14 14
Jeugdgezondheidszorg 215 342 347 347 347 347
Leerlingenvervoer 380 393 358 358 358 358
Minima 108 100 102 102 102 102
Monumenten 54 114 50 50 50 50
Organisatiesubsidie 313 268 252 242 238 242
Overig 314 362 213 219 219 219
Projectsubsidie 13 13 14 14 14 14
Sport, zwembad 2.074 361 369 369 369 369
Subsidie technieklokalen 10 0 5 5 5 5
Verbonden partijen, ECAL 118 145 145 145 145 145
Verbonden partijen, GGD 376 416 426 426 426 426
Verbonden partijen, Laborijn 13.157 12.851 12.533 12.556 12.572 12.537
Verbonden partijen, Laborijn aandeel BBZ 15 0 0 0 0 0
Verbonden partijen, ODA 785 399 444 443 443 443
Verbonden partijen, Regio Achterhoek 152 186 190 190 190 190
Verbonden partijen, SON 0 152 155 155 155 155
Verbonden partijen, VNOG 1.383 1.464 1.507 1.507 1.507 1.507
Wmo 444 441 435 420 420 420
23.144 21.319 20.779 20.764 20.757 20.726
Eindtotaal 18.315 16.725 16.171 15.951 15.904 15.800