Investeringsschema

Investeringschema

Bedragen x € 1.000
Investering 2021 Kapitaal lasten 2021 Investering 2022 Kapitaal lasten 2022 Investering 2023 Kapitaal lasten 2023 Investering 2024 Kapitaal lasten 2024
Openbare verlichting 47 2 47 3 47 5 47 7
Driessenshof 405 16 0 18 0 18 0 18
Materieel 166 17 250 42 250 69 250 95
Welinkweg Dinxperlo 316 10 0 12 0 12 0 12
Uuthuuskes 1.100 73 0 73 0 73 0 73
Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 2.125 72 0 84 0 83 0 83
Dalweg 0 0 147 5 0 6 0 5
Saksenstraat 0 0 242 8 0 9 0 9
Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg 0 0 322 11 0 13 0 13
Frankenstraat 0 0 330 11 0 13 0 13
Reehorsterstraat (Terborgseweg/Gielinklaan) 0 0 629 21 0 24 0 24
Aaltenseweg 0 0 0 0 750 24 0 28
Ganzenpoelendijk 0 0 0 0 124 4 0 5
Reehorsterlaan (Gielinklaan-Beggelderveldweg) 0 0 0 0 278 10 0 11
Bredevoortsestraatweg 0 0 0 0 0 0 365 15
Prunusstraat 0 0 0 0 0 0 140 4
Acaciastraat 0 0 0 0 0 0 146 5
Totale investeringen 4.159 190 1.967 288 1.449 363 948 420