Overzicht inkomensoverdrachten

Overzicht inkomensoverdrachten

Bedragen x € 1.000
Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Baten
Budgetsubsidie -23 -21 -13 -12 -12 -11
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 0 0 -54 -54 -54 -54
Overig -68 -70 -71 -71 -71 -71
Verbonden partijen, Laborijn -4.378 -4.523 -4.665 -4.769 -4.843 -4.843
Verbonden partijen, Laborijn TOZO 0 -2.292 0 0 0 0
Wmo -310 -250 -250 -250 -250 -250
Totaal Baten -4.779 -7.155 -5.053 -5.156 -5.229 -5.229
Lasten
Bewegingsonderwijs 77 70 81 81 81 81
Budgetsubsidie 2.525 2.644 2.599 2.582 2.582 2.563
Centrum Jeugd en Gezin 152 176 134 134 134 134
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 420 443 407 407 407 407
Fractievergoeding 14 14 15 15 15 15
Jeugdgezondheidszorg 244 255 282 282 282 282
Leerlingenvervoer 432 419 426 426 426 426
Monumenten 39 107 50 50 50 50
Naoberfonds 13 135 0 0 0 0
Organisatiesubsidie 352 293 293 293 293 293
Overig 397 535 216 204 201 201
Participatiebudget 149 23 10 10 10 10
Projectsubsidie 13 10 14 14 14 14
Sport, zwembad 378 378 385 385 385 385
Verbonden partijen, ECAL 139 145 145 145 145 145
Verbonden partijen, Euregio 0 8 8 8 8 8
Verbonden partijen, GGD 401 434 454 454 454 454
Verbonden partijen, Laborijn 12.420 12.785 12.858 12.886 12.798 12.641
Verbonden partijen, Laborijn TOZO 0 2.292 0 0 0 0
Verbonden partijen, ODA 429 447 444 444 444 444
Verbonden partijen, Regio Achterhoek 187 188 185 185 185 185
Verbonden partijen, SON 124 132 140 140 140 140
Verbonden partijen, VNOG 1.464 1.535 1.554 1.554 1.554 1.554
Wmo 354 428 448 448 448 448
Totaal Lasten 20.725 23.895 21.146 21.146 21.054 20.878
Eindtotaal 37.545 16.739 16.094 15.989 15.825 15.649