Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Algemene lokale heffingen -5.056 -5.190 -5.506 -5.641 -5.776 -5.776
Algemene uitkering -36.360 -37.212 -38.060 -37.350 -36.880 -39.126
Uitkering deelfonds sociaal domein -6.844 -6.636 -7.090 -6.896 -6.721 -6.564
Dividend -632 -525 -525 -525 -525 -525
Saldo financieringsfunctie 65 21 76 34 33 32
Totaal -48.827 -49.542 -51.105 -50.378 -49.869 -51.959
Dividenden Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Alliander -430 -318 -318 -318 -318 -318
Vitens -17 -21 -21 -21 -21 -21
ROVA -130 -149 -149 -149 -149 -149
BNG -55 -37 -37 -37 -37 -37
-632 -525 -525 -525 -525 -525