Meer
Publicatiedatum: 04-01-2021

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden.

 

bedragen x € 1.000
Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Algemene lokale heffingen -5.056 -5.190 -5.506 -5.641 -5.776 -5.776
Algemene uitkering -36.360 -37.212 -38.060 -37.350 -36.880 -39.126
Uitkering deelfonds sociaal domein -6.844 -6.636 -7.090 -6.896 -6.721 -6.564
Dividend -632 -525 -525 -525 -525 -525
Saldo financieringsfunctie 65 21 76 34 33 32
Totaal -48.827 -49.542 -51.105 -50.378 -49.869 -51.959
Dividenden Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Alliander -430 -318 -318 -318 -318 -318
Vitens -17 -21 -21 -21 -21 -21
ROVA -130 -149 -149 -149 -149 -149
BNG -55 -37 -37 -37 -37 -37
-632 -525 -525 -525 -525 -525