Kerngegevens van de gemeente

Kerngegevens van de gemeente

A. Sociale structuur 2021 2020
Aantal inwoners 27.120 27.121
Waarvan: 0 -18 jaar 5.547 5.573
19 - 64 jaar 15.409 15.435
65 jaar en ouder 6.164 6.113
Aantal huishoudens in de bijstand 278 278
Aantal fte SW-medewerkers werkzaam via Laborijn 210 248
B. Fysieke structuur 2021 2020
Oppervlakte van de gemeente (hectare) 9.708 9.708
Aantal woningen 12.060 11.976
Lengte aan wegen (km) 420 420
Waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom 291 291
Wegen binnen de bebouwde kom 129 129
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 46 46
(exclusief zandwegen)
Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos) 1.746.337 1.721.525

Toelichting

Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)
Het aantal vierkante meter is in 2021 hoger als gevolg van locaties die inmiddels omgevormd zijn tot openbaar groen.