Kerngegevens van de gemeente

A. Sociale structuur 2020 2019
Aantal inwoners 27.120 27.121
Waarvan: 0 -18 jaar 5.529 5.573
19 - 64 jaar 15.394 15.435
65 jaar en ouder 6.197 6.113
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 278 278
(tot AOW leeftijd)
Aantal met indicatie Sociale Werkvoorziening (SW) 247 248
B. Fysieke structuur 2020 2019
Oppervlakte van de gemeente (hectare) 9.708 9.708
Aantal woningen 12.027 11.976
Lengte aan wegen (km) 420 420
Waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom 291 291
Wegen binnen de bebouwde kom 129 129
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 46 46
(exclusief zandwegen)
Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)* 1.817.306 1.720.025

Toelichting

*verschil omdat er nog steeds nieuwe stukken inmeten en veranderd worden.