Stand van zaken kredieten

Op basis van de nota activa beleid ‘waarderen en afschrijven’ is een analyse gemaakt van de restant kredieten. Er is een lijst opgenomen met alle nog openstaande kredieten.
In deze lijst worden opgenomen het krediet, de datum van votering, de werkelijke uitgaven, de voortgang en het restant krediet. Voor een betere bewaking c.q. beheersing van de kredieten hebben we in het overzicht tevens inzicht verschaft in de per balansdatum bekende aangegane verplichtingen c.q. te ontvangen rechten en daarmee aangegeven of een restantkrediet toereikend is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De kredieten uit de jaarrekening 2020 zijn geanalyseerd en de grootste investeringen zijn afzonderlijk opgenomen in de toelichting op de balans.

Status:
1. nog niet in uitvoering
2. in voorbereiding
3. in uitvoering
4. gereed
5. komt niet tot uitvoering

(min is een overschot)

Datum votering Status Krediet Werkelijk 2020 Werkelijk totaal Restant Verplichting Overschot/tekort
Programma 1 Ruimte
Aankoop pand Lage Blik 28/30/32 25-2-2020 3 423 456 456 -34 -34
Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 5-11-2019/7-7-2020 2 59 41 41 18 18
Beggelderdijk 7-11-2017 2 70 13 62 8 8
Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier 18-12-2018 4 415 241 376 39 39
Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik,Oranje,Roelvinkstraat 4-7-2017/5-11-2019/4-7-17 3 15 6 6 9 9
Driessenshof 18-12-2018 2 15 8 9 6 6
Eligiusstraat/Willebrordstraat 4-7-2017/5-11-2019 2 10 10 10
Emma/Beatrix/Irene/Julianastraat Veensgracht Dinxperlo 4-7-2017 4 872 12 872
Lichtenvoordsestraatweg 5-11-2019 2 20 13 18 2 2
Nieuwstraat 4-7-2017 4 1.073 280 1.077 -3 -3
Openbare verlichting 1-11-2018 3 20 9 9 11 11
Ontsluiting sportpark Zuid 18-12-2018 4 255 239 255 0
Pand Willheminastraat 7/7A Dinxperlo 27-10-2020 4 400 401 401 -1 -1
Prinsenstraat/Veemarkt 4-7-2017 3 100 97 97 3 3
Reehorsterlaan 5-11-2019 2 15 2 2 13 13
Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied 29-9-2012 3 132 8 130 2 2
Ruimtelijke Ordening, Plan ontwikkeling bedrijven terrein 18-12-2007 3 222 2 221
Slingeplas 24-3-2020 4 1.587 1.593 1.593 -6 -6
Spoorstraat, Dinxperlo 6-11-2018 4 691 24 695 -4 -4
Woonboerderij en Gronden Sondernweg 2 28-1-2020 4 1.450 1.460 1.460 -10 -10
Zonnepanelen, sporthallen 17-12-2018 3 67 42 42 25 25
Programma 3 Bedrijfsvoering
Kantoormeubilair 3-7-2019 4 122 58 122
Materieel Div 3 454 453 453 2 2
Nieuwbouw werf, derde Broekdijk 1E 3-7-2018 4 1.610 176 1.612 -2 -2
Totale investeringen 10.096 5.642 10.017 80 99 -19

Programma 1 Ruimte
Pand Lage Blik 28/30/32 geeft een overschrijding van € 34.000 te zien, doordat de geplande verbouwing eerder is uitgevoerd. Dit pand is in november 2020 aangekocht, het pand wordt verbouwd en dan verkocht. De werkzaamheden konden eerder van start gaan, daardoor is in 2020 al een gedeelte van het krediet van 2021 ingezet. Daardoor is deze overschrijding rechtmatig.

Reconstructie van de Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier
De inschrijving op de aanbesteding viel gunstig uit, daardoor een vrijval van € 39.000. De geringe overschrijdingen op de kredieten op de Nieuwstraat van € 3.000 en Spoorstraat van € 4.000 vallen binnen dezelfde taakvelden en zijn daardoor rechtmatig.

Aankopen van de Slingeplas, woonboerderij en gronden Sondernweg 2 en het pand aan de
Wilhelminastraat 7-7A
Bij het beschikbaar stellen van de kredieten is door de raad wel besloten dat de kosten koper hier op verantwoord worden, het bedrag was echter niet opgenomen. Daarom een rechtmatige overschrijding van respectievelijk € 6.000, € 10.000 en € 1.000 op deze kredieten.