Onvoorzien

bedragen x € 1.000
Datum raadsbesluit
Primitieve raming 5-nov-19 200
Begrotingsoverschot 5-nov-19 3
Amendement 5.5 budget carillon halveren 5-nov-19 -3
200
Toevoegingen
Najaarsnota 2020 22-dec-20 1.963
Onttrekkingen
Voorjaarswijziging 2020 7-jul-20 1.800
Najaarsnota 2019 18-dec-19 778
Geprognosticeerd rekeningresultaat zoals opgenomen in najaarsnota 2020, 22 december 2020 (tekort) -415