Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Programma 1 Ruimte -7.958 -9.865
Programma 2 Sociaal Domein -7.879 -5.194
Programma 3 Bedrijfsvoering -53.085 -49.935
Totaal Baten -68.921 -64.994
Lasten
Programma 1 Ruimte 14.506 16.259
Programma 2 Sociaal Domein 43.847 40.363
Programma 3 Bedrijfsvoering 10.481 10.944
Totaal Lasten 68.833 67.566
Onttrekkingen
Programma 3 Bedrijfsvoering -1.577 -3.431
Stortingen
Programma 3 Bedrijfsvoering 1.665 858

Saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Realisatie 2019
Programma 1 Ruimte 6.548 6.394
Programma 2 Sociaal Domein 35.968 35.169
Programma 3 Bedrijfsvoering -42.516 -41.564