Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Programma 1 Ruimte -5.885 -8.206 -7.958 -9.865
Programma 2 Sociaal Domein -5.243 -10.023 -7.879 -5.194
Programma 3 Bedrijfsvoering -49.787 -53.219 -53.085 -49.935
Totaal Baten -60.915 -71.448 -68.921 -64.994
Lasten
Programma 1 Ruimte 12.280 15.285 14.506 16.259
Programma 2 Sociaal Domein 37.948 46.598 43.847 40.363
Programma 3 Bedrijfsvoering 10.767 10.749 10.481 10.944
Totaal Lasten 60.994 72.632 68.833 67.566
Onttrekkingen
Programma 1 Ruimte 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -629 -2.297 -1.577 -3.431
Totaal Onttrekkingen -629 -2.297 -1.577 -3.431
Stortingen
Programma 3 Bedrijfsvoering 550 1.113 1.665 858

Saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Programma 1 Ruimte 6.395 7.078 6.548 6.394
Programma 2 Sociaal Domein 32.705 36.576 35.968 35.169
Programma 3 Bedrijfsvoering -39.100 -43.654 -42.516 -41.564