Begrotingswijzigingen 2021

Primitieve raming 1e Begrotings-wijziging 2021 Najaarsnota 2020 Voorjaarsnota 2021 Najaarsnota 2021 Raming na wijziging
Baten
Programma 1 Ruimte -6.346 0 -692 -261 -1.684 -8.983
Programma 2 Sociaal domein -5.501 0 98 -1.257 -130 -6.790
Programma 3 Bedrijfsvoering -52.852 -61 -2.406 -2.207 -441 -57.967
Totaal baten -64.699 -61 -3.000 -3.725 -2.255 -73.740
Lasten
Programma 1 Ruimte 13.340 5 2.622 774 472 17.213
Programma 2 Sociaal domein 40.235 -10 1.430 1.587 -1.129 42.113
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.124 66 -1.052 1.364 2.912 14.414
Totaal lasten 64.699 61 3.000 3.725 2.255 73.740
Saldo van baten en lasten
Programma 1 Ruimte 6.994 5 1.930 513 -1.212 8.230
Programma 2 Sociaal domein 34.734 -10 1.528 330 -1.259 35.323
Programma 3 Bedrijfsvoering -41.728 5 -3.458 -843 2.471 -43.553
Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0