Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Baten
Programma 1 Ruimte -6.346 -8.983 -9.273 -7.958
Programma 2 Sociaal domein -5.501 -6.790 -6.764 -7.879
Programma 3 Bedrijfsvoering -52.852 -57.967 -58.639 -54.662
Totaal baten -64.699 -73.740 -74.676 -70.499
Lasten
Programma 1 Ruimte 13.340 17.213 17.375 14.506
Programma 2 Sociaal domein 40.235 42.113 42.460 43.846
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.124 14.414 14.841 12.147
Totaal lasten 64.699 73.740 74.676 70.499
Saldo van baten en lasten
Programma 1 Ruimte 6.994 8.230 8.102 6.548
Programma 2 Sociaal domein 34.734 35.323 35.696 35.967
Programma 3 Bedrijfsvoering -41.728 -43.553 -43.798 -42.515
Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0