Samenstelling van het bestuur

Burgemeester mr. A.B. (Anton) Stapelkamp

Communicatie, Burgerzaken, Verkiezingen Gevonden en verloren
voorwerpen, Lijkbezorging, Koninklijke Onderscheidingen, Bestuursondersteuning, Bestuurlijke samenwerking, Euregio en overige internationale contacten, Personeel en organisatie, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Juridische zaken, Veiligheidshuis (huiselijk geweld), Cultuur, musea en erfgoed (representatie), Regio Achterhoek, Burgerparticipatie en Bestuurlijke Vernieuwing.

 

Wethouder M.J. (Martin) Veldhuizen

1e locoburgemeester, Economische zaken, Weekmarkten, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid, Buitendienst, Beheer begraafplaatsen, Beheer wegen, Riolering, Milieubeheer, afvalverwijdering, afvalverwerking en
aanspreekpunt waterschappen.

Wethouder A.J. (Hans) te Lindert

2e locoburgemeester, Onderwijs, Jeugd, Sport, Kinderopvang,
Peuterspeelzalen en Gastouderopvang.

 

Wethouder J.C. (Joop) Wikkerink

3e locoburgemeester, Wmo, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, Volksgezondheid/gezondheidszorg, Participatiewet, Welzijn, Dierenwelzijn, Bibliotheek, Subsidiebeleid, Kulturhusen, Inburgering en Lokale en
regionale media.

Wethouder T.M.M. (Ted) Kok

4e locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting, Financiën, Huisvesting (gebouw), gebouwenbeheer en facilitair, Grondzaken, Exploitatiegronden, Breedband, Wabo, Cultureel erfgoed (beleid), Omgevingswet, Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties, ICT en informatiebeveiliging en privacy.

Gemeentesecretaris drs. A.J.M. (Annemieke) Gildhuis

Algemeen directeur