Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's