Onvoorzien

bedragen x € 1.000
Datum raadsbesluit
Primitieve raming 3-nov-20 200
Begrotingsoverschot 3-nov-20 8
208
Toevoegingen
Voorjaarswijziging 2021 13-jul-21 89
Najaarsnota 2021 21-dec-21 2.571
Onttrekkingen
1e wijziging bij begrotingsvaststelling 3-nov-20 6
Najaarsnota 2020 22-dec-20 1.112
Geprognosticeerd rekeningresultaat zoals opgenomen in Najaarsnota 2021, 21 december 2021 (overschot) 1.750