Het overzicht van baten en lasten

Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief getal. 

Raming begrotingsjaar 2021 vóór wijziging Raming begrotingsjaar 2021 na wijziging Realisatie begrotingsjaar 2021 Realisatie vorig begrotingsjaar 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma's:
Programma 1 Ruimte -6.346 13.340 6.994 -8.983 17.213 8.230 -9.273 17.375 8.102 -7.958 14.506 6.548
Programma 2 Sociaal Domein -5.501 40.235 34.734 -6.790 42.113 35.323 -6.764 42.460 35.696 -7.879 43.846 35.967
Programma 3 Bedrijfsvoering -353 1.793 1.440 -671 1.813 1.142 -814 1.113 299 -725 1.383 658
Sub-totaal programma’s -12.200 55.368 43.168 -16.444 61.139 44.695 -16.851 60.948 44.097 -16.562 59.735 43.173
Algemene dekkingsmiddelen (P3):
Lokale heffingen -5.513 418 -5.095 -5.560 462 -5.098 -5.571 461 -5.110 -5.177 470 -4.707
Algemene uitkeringen -45.150 0 -45.150 -48.468 0 -48.468 -49.087 0 -49.087 -46.143 0 -46.143
Dividend -525 0 -525 -411 0 -411 -411 0 -411 -473 0 -473
Saldo financieringsfunctie -168 244 76 -158 192 34 -162 187 25 -200 254 54
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen -51.356 662 -50.694 -54.597 654 -53.943 -55.231 648 -54.583 -51.993 724 -51.269
Overhead (P3) -94 7.891 7.797 -282 9.547 9.265 -366 9.495 9.129 -367 8.374 8.007
Onvoorzien (P3) 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting (P3) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -63.650 64.131 481 -71.323 71.340 17 -72.448 71.091 -1.357 -68.922 68.833 -89
Reserves
Programma 1 Ruimte -320 290 -30 -1.420 380 -1.040 -1.386 380 -1.006 -944 853 -91
Programma 2 Sociaal Domein -354 90 -264 -455 90 -365 -308 272 -36 -212 212 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -375 180 -195 -542 180 -362 -534 180 -354 -421 180 -241
Sub-totaal mutaties reserves -1.049 560 -489 -2.417 650 -1.767 -2.228 832 -1.396 -1.577 1.245 -332
Resultaat -64.699 64.691 -8 -73.740 71.990 -1.750 -74.676 71.923 -2.753 -70.499 70.078 -421